•  

     

    برگزاری جشن آب در دبستان شهید سرمدی نجف آباد

    جشن آب در دبستان شهید سرمدی نجف آباد برگزار شد  

    به همت مسئولان و معلمان دبستان شهید بابک سرمدی نجف آباد، جشن آب به همراه نمایشگاهی از آثار دانش آموزان در زمینه مصرف بهینه آب برگزارشد.