•  

     

    نحوه آپلود آثار دانش آموزان

    به اطلاع رابطین و دانش آموزان محترم می رساند ارسال آثار در سال تحصیلی 95-94 سایت محور بوده و صرفا از طریق سایت انجام میگیرد.  

     

    دستور العمل آپلود آثار