•  

     

    آّثار دانش آموزی طرح داناب در استان اصفهان سایت محور شد

    آثار دانش آموزی طرح داناب که با موضوع های صرفه جویی در مصرف آب و راهکارهای سازگاری با کم آبی، هر ساله به شرکت آب منطقه ای اصفهان ارسال میشود، در سال تحصیلی 94-95 سایت محور شد.  

     به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، با راه اندازی بخش آپلود آثار دانش آموزی در سایت داناب، از امسال ارسال و داوری آثار به صورت سایت محور انجام میشود. محمد شفایی در ادامه افزود این تصمیم در راستای سوق دانش آموزان استان به سوی اهداف جامعه اطلاعاتی اتخاذ شده است. 

    لازم به ذکر است جلسات تصمیم گیری در خصوص طرح داناب هر دو هفته یکبار با حضور شرکت های مشاور، در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار میشود.