• آبخوان ها مانند یک مخزن آب را در خود ذخیره می کنند و سفره های زیرزمینی را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که تشکیل یک مخزن آب زیرزمینی، عزاران سال طول می کشد. ابعاد سفره های زیرزمینی از چند ده متر تا چند صد کیلومتر متفاوت می باشد.

  درسال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان برداشت آب از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه سالیانه آن‌ها بیشتر بوده است. این امر به معنای استخراج و استفاده از آبی است که در طول هزاران سال در لایه‌های آب‌دار زمین ذخیره شده ‌است. با این کار سطح آب‌های زیرزمینی­ در منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام به جایی خواهد رسید کهآبی برای برداشت وجود نخواهد داشت. پایین افتادن سطح آب‌های زیرزمینی موجب خشک شدن چشمه­ ها، قنات­ ها، چاه­ ها و به خطر افتادن زندگی در اکثر مناطق می شود.

  جالب است بدانید در سال ۲۰۰۵ (میلادی) چین، هند و ایران بیشترین برداشت را از منابع آب زیر زمینی داشته­ اند.

   

   

   

   

   

     تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:262||