• آیا میدانید چرا به لوله ای که آب از آن خارج می شود می گوییم شیر؟

  در سال های دور ایران؛تنها دوشهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند و در کلان شهری مثل تهران مردم از آب چاه که تمیز و سالم نبود استفاده می کردند.

  در شهر تهران تنها سه قنات وجود داشت که آن ها هم متعلق به سه سرمایه دار تهرانی بودند.

  یکی از این قنات ها که به سرچشمه معروف بوده (و است) متعلق به سرمایه داری بود که بچه دار نمی شد.

  او نذر کرد اگر بچه دار شود؛ برای تهرانی ها آب لوله کشی فراهم کند.

  پس از مدتی بچه دار شد و برای ادای نذرش به اتریش رفت تا مهندسانی را از آنجا برای لوله کشی آب بیاورد. در هر کشوری سردیس حیوانی که برای آنها مقدس بود را بر سر خروجی آب می گذاشتند.

  مثلا در فرانسه از سر خروس استفاده می کردند.

  او دید در اتریش، هر جا خروجی آب است؛ سردیسی از شیر هست.

  پس بر سرچشمه آبی که برای مردم فراهم کرد، سر شیری گذاشت. و مردم هروقت برای برداشتن آب به آنجا می رفتند می گفتند:
  رفتیم از سر شیر آب آوردیم

     تاریخ ثبت: 1395/12/02    |   تعداد بازدید:120||