• آلودگی آب به چهار دسته آلودگی فیزیکی، آلودگی فیزیولوژیکی، آلودگی زیستی و آلودگی شیمیایی تقسیم می شود.

  1- آلودگی فیزیکی

  —رنگ : آب خالص بی رنگ است. پس وجود رنگ در آب نشانه وجود نوعی ناخالصی در آن است. بعضی از املاح معدنی مانند ترکیبات آهن و کرم باعث رنگی شدن آب می شوند.

  —کدورت : کدورت آب عموما به علت وجود ذرات معلق بخصوص ذرات خاک رس است.

  —حرارت : بالا رفتن درجه گرمای آب یک نوع آلودگی فیزیکی محسوب می شود.

  —کف : فاضلاب های خانگی وصنعتی غالبا موادی مصنوعی بنام Detergents (پاک کننده) در بردارند. وجود این ها برای زندگی آبزیان مانند ماهی ها خطرناک است.

  —مواد رادیواکتیو: این مواد در بافت های گیاهان و حیوانات آبزی تجمع پیدا کرده و وارد زنجیره غذایی می شود.

  2- آلودگی فیزیولوژیکی

  —آلوده سازهایی که بو و طعم آب را تغییر می دهند، آلوده سازهای فیزیولوژیکی نامیده می شوند. بو وطعم ناخوشایند - آب علل مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

  —- موادآلی در حال تجزیه و فساد ( مثلا در باتلاق ها)

  —- وجود خزه ها و سایر جانداران محتوی مواد بو دار

  —- وجود ترکیبات آهن و منگنز و سایر فلزات در آب

  —- مواد موجود در فاضلاب های صنعتی

  —- ترکیبات ضدعفونی کننده آب مانند کلر

  —- وجود بعضی از گاز ها بطور موقت در آب مانند هیدروژن سولفید در آبهای معدنی گوگردی

  3- آلودگی زیستی

  —منظور از آلودگی زیستی وجود موجودات زنده آلوده ساز در آب است. این جانداران بیشتر ذره بینی اند. فاضلاب های خانگی به علت آلودگی به مدفوع انسانی که حاوی انواع باکتری ها ، ویروس ها و انگل هاست، سبب اصلی آلودگی زیستی منابع آب می شود.

  4- آلودگی شیمیایی

   —آلودگی شیمیایی عبارت است از ورود ناخالصی های شیمیایی در آب به اندازه هایی که آب را از نظر آشامیدن یا مصارف دیگر نامناسب کند. این نوع آلودگی معمولاً از فاضلاب های صنعتی، کشاورزی، تجاری یا سایر فعالیت های انسانی وارد آب می شود. آلودگی شیمیایی آب خطرناک ترین و مهم ترین نوع آلودگی است و تصفیه این آب به آسانی امکان پذیر نمی باشد.

   

     تاریخ ثبت: 1395/01/25    |   تعداد بازدید:1510||